Trấn Thành đòi "đuổi" Gin Tuấn Kiệt, Jun Phạm về vì "chiếm thời lượng" của chương trình

arrow_drop_up